שי פורת
Shai Porat

דיני עבודה

דיני עבודהפעילותנו בתחום זה הינה בשני תחומים עיקריים: מתן ייעוץ משפטי משלים ללקוחותינו המסחריים באמצעות עריכת הסכמי עבודה לעובדיהם וביקורת לגבי מימוש זכויות וחובות העובדים והמעסיק, כמו גם ייעוץ משפט וייצוג בבתי משפט לעובדים שזכויותיהם קופחו.

מחלקת דיני העבודה עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף ומקיף בתחום דיני העבודה בהתדיינויות ובהליכים שונים בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה, ומסייע ביישוב סכסוכים ובניסוח הסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, הסכמי קבלנות משנה, הסכמי פרישה, ומנגנונים לתמרוץ עובדים.
בנוסף, אנו מנחים את לקוחותינו ביישום הוראות החוק והפסיקה בנושא יחסי עובד-מעביד, עורכים עבורם חוות דעת בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לפעילותם ומעת לעת, מפרסמים ידיעות שיש להןם רלוונטיות לפעילותם השוטפת.
 
משרדנו מתמחה בייצוג עובדים בנסיבות בהן מעסיקם הפך לחדל פרעון ולמעשה, הפסיק את פעילותו ("פשט את הרגל" וכשמדובר בחברות, נקלע לפירוק).   משרדנו מייצג קבוצות עובדים כדי לוודא שזכויותיהם לא יקופחו והם יזכו לקבל את שכרם והזכויות הסוציאליות המגיעות להם מאת המוסד לביטוח לאומי. למשרדנו נסיון רב והצלחות בתביעות מסוג זה, בגביית אותן כספים אשר מגיעים לעובדים.