שי פורת
Shai Porat

ייעוץ משפטי

ייעוץ משפטיכאמור, אנו רואים חשיבות עליונה בהענקת ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות ואת הבסיס לעבודה המשפטית כולה. להבנתנו, כל חוזה, כל התדיינות משפטית וכל פעולה משפטית אחרת בה נוקט העסק (או בית האב) אמורה להשתלב בפעילותו הכוללת ולהיות חלק ממנה.

פעילותנו בתחום זה חוצה סקטורים עיסקיים ובמהלך השנים שימשנו יועצים משפטיים למספר משרדי פרסום (ובינהם, "דחף", "דרורי שלומי" ועוד), למארגני תערוכות (החברות "שבל" ו- "איטקס"), משך כמעט 10 שנים שימשנו יועצים משפטיים של מפעל לייצור והרכבת רכב ("תעשיות רכב" בנצרת), למספר עמותות העוסקות בעיקר בתחום החינוך, למוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן (המהווה תאגיד עירוני), לבית הספר ללימודי חוץ של האוניברסיטה העברית בירושלים, "מכון מגיד", למרכז קניות (קניון שוקת במתחם "פז") ולשני בנייני משרדים גדולים ("בית הספנות" ו"בית אגיש-רבד").

במסגרת זו מוענק ללקוחות ייעוץ, ייצוג וליווי שוטף בתהליכי קבלת החלטות, גבייה, גיבוש נוהלי עבודה ומארג הסכמים עם ספקים ועם לקוחות, ארגון מערכת התשלומים, אירגון משרד החברה, ליווי הדרוש לשם השתתפות במכרזים ועריכתם, ייעוץ ועריכה של הסכמי יזמים, ייסוד חברות (פרטיות) ושותפויות ועוד.

דוגמא שאנו מאד גאים בה היא מערך המכרזים וההסכמים שערכנו לקראת תערוכת היובל מול עשרות מתקשרים ובהיקפים של עשרות רבות של מיליוני שקלים ואשר לאחר סיום התערוכה התברר כי כולם קויימו ואיש לא הגיש איזו תביעה, דרישה או טענה בגין ההתקשרות.  סיוע לעריכתה של עסקה מוצלחת לכל משתתפיה היא שאיפתנו.
 
ר' גם לשונית משפט מסחרי.