שי פורת
Shai Porat

ייצוג בבתי משפט

ייצוג בבתי משפטאף שאנו מייעצים ללקוחותינו לנסות ולהמנע מהכרעות שיפוטיות, רכשנו ניסיון רב שנים בייצוג לקוחותינו בבתי המשפט במהלך השנים.

בין השאר, אנו מטפלים ב:

תביעות כספיות,
תביעות בנושאי מקרקעין, כמו תביעות בקשר עם בעלות במקרקעין (לרבות פירוק שיתוף במקרקעין, וביטול הפקעות), חזקה ושימוש במקרקעין (כמו בנייה על הרכוש המשותף וכיוב'), דיני הגנת הדייר (כמו בקשות רשות להעברת השכירות, בקשות לקביעת דמי שכירות, תביעות פינוי וכיוב') ותביעות כספיות בהקשר של מקרקעין (כמו ליקויי בנייה, פיצוי בגין אי רישום בתים משותפים ופיצוי בגין חוסר בשטחים),
ניהול תיקי ירושה ועיזבון (לרבות עריכת צוואות) על כל הבטיהם,
תביעות בנושאי תאגידים (פירוקים, כינוסי נכסים, הקפאות הליכים וכיוב')
טיפול במטרדי רעש וזיהום רבים (ייצוג תושבי שיכון וותיקים ברמת גן ותושבי שכונת נוה צדק בתל אביב, לדוגמא),
הגשת עתירות לבג"צ ו/או הגשת עתירות מנהליות בנושאים שונים כמו, החלטות שלטוניות (לדוגמא, בקשר עם זכויות אלמנות נכי צה"ל, בקשר למינויים פוליטיים), מכרזים, חבות רשות שלטונית לקיום צווים שיפוטיים, חקיקה (חוק יסוד: חופש העיסוק, תקנות התעבורה, חוק האימוץ ועוד).