שי פורת
Shai Porat

משפט מסחרי

משפט מסחריהגדרתנו ל"משפט מסחרי" היא הענקת ייעוץ משפטי בעריכת הסכמים מסחריים וייעוץ משפטי לעסקים.  האבחנה, מבחינתנו, בין משפט מסחרי לבין ייעוץ משפטי היא האבחנה בין לקוחות הנעזרים בשירותינו על בסיס יום-יומי, כמעט, ובין לקוחות המבקשים את שירותינו "אד-הוק", לצרכי התקשרות מסחרית ספציפית וכיוב'.

המשפט המסחרי הוא המקום בו מתממשים הביטויים כמו "היה חכם, לא צודק", או "אין חכם כבעל ניסיון" ... במסגרת זו, אנו עורכים הסכמי שותפות, הסכמי יזמים, הסכמים לרכישת עסקים ותאגידים, או חלקים בהם, הסכמים עם קבלנים, קבלני משנה, ספקים ולקוחות, מנסחים תקנונים לעמותות, תקנונים להגרלות (כולל פיקוח על ההגרלה), מקימים ורושמים חברות, עמותות ושותפויות.